Podtitul tohoto článku je „O lidskosti“ a je součástí blogovací výzvy, kterou jsem Pihovaté nadělila k prvním narozeninám, a ve které se Vám chystám odhalit něco málo ze života autorky blogu – tedy mne 🙂

Dnešní článek bude trošku jiný než všechny ostatní, které jsem zatím psala, ale snad vás neodradím a bude se vám líbit.

To, co nás dělá lidmi, se podle mě skládá ze tří základních kamenů. Z vědění, z víry a z hodnot. A i přestože jsme každý z nás jiný, každý z nás věří v jiné věci, má za sebou jiné vzdělání a zkušenosti a zastává jiný systém hodnot, každý z nás má v sobě to svoje „dobro“ – svojí podobu lidskosti. O každém jednotlivém pilíři – co pro mne osobně znamená, bych vám něco málo řekla.

book-1031359_1920

O vědění

Často se říká, že člověk se liší od zástupců jiných živočišných druhů tím, že dokáže sofistikovaně přemýšlet, používat rozum k předjímání budoucnosti a uvědomování si minulosti. Vědění je ten nejdůležitější nástroj, který tu bytost na prahu člověka a obyčejného primáta, žijící v jeskyních, povznesl a položil tak základní kámen rozvoji a civilizovanosti.

Díky vědění jsme tedy dneska tam, kde jsme. A díky vědění se taky budeme i nadále posouvat. Protože přestože se to tak na první pohled může zdát, to, jakým směrem se ubírá naše společnosti, není důsledkem jednání malého množství elitních lidí (ať užto vynálezců, státníků či revolucionářů). Je to důsledek jednání každého z nás – jako součásti celku. Celek není žádná abstraktní masa kolem, ale je tvořen každým z nás a ten každý jednotlivý do něj vkládá něco málo ze sebe, čímž ho proměňuje. Každý náš názor se počítá.

Kam tím mířím? Není dobré svojí nerozhodnost a nečinnost omlouvat tím, že já jako jednotlivec nic nezmůžu. Ať už ve společnosti zastáváte jakýkoli názor, formujte ho, vyzývejte ho a pokud si ho utvrdíte, nebojte se ho dát nahlas znát. Optimista ve mě totiž věří, že coby bytosti obdařené sofistikovaným věděním, s trochou snahy a štěstí dokážeme jako lidé najít v každé etapě vývoje naší společnosti tu správnou cestu (a to i přestože historie mluví proti mně).

Buďme tedy lidmi, nenechte ustrnout své vědění, snažte se neustále rozvíjet. Nemusíte hned studovat filosofii nebo zapisovat se do akademie věd. Stačí sledovat co se děje, zapojovat do svého rozhodování selský rozum, poučovat se ze svých chyb a nevnímat je jako selhání, ale jako lekci.

meditation-338446_1920

O víře

Kromě vědění, které nám pomáhá na našich jednotlivých cestách i na té velké cestě, kterou se ubírá naše společnost, jsem mluvila také o troše štěstí, kerou při svém rozhodování potřebujeme. Štěstí je to něco, co neovlivníme, neviditelný abstraktní cosi, které nám klade překážky a pomáhá nám je zdolávat.

Nejsem věřící, ale nejsem ani ateistka. Nevím, jak přesně se tomu říká, ale věřím, že je nad námi/mezi námi nebo v nás nějaký abstraktní princip, který nejsme s to pořádně pochopit, který nás ale vede tím správným směrem, pokud ho dokážeme naslouchat. A podle mě tohle je podstata všeho náboženství. Akorát že někdo v tomto principu vidí jednoho boha (ať už se jmenuje Alláh nebo JHVH nebo jakkoli jinak), někdo v něm vidí božstev vícero, někdo ho vidí jako božstvo vnořené do každé jednotlivosti. Ale je tu. A hlídá nás.

bridge-19513_1280

O hodnotách

Na základě našeho vědění a na základě naší víry si v průběhu života ustavujeme systém hodnot, které se nevýznamněji projevují při našem chování, jednání a rozhodování. A teď už začínám být konkrétnější – jaké jsou ty moje?

Nevěřím, že svět se skládá z pólů. Póly existují jenom jako hranice vymezující působení celé škály možností. Máme tady více než P/padesát odstínů šedi mezi černou a bílou, celé malé nekonečno mezi nulou a jedničkou a spoustu různých variací mezi tím, co považujeme za muže a ženy.

Nikdo z nás si nevybral, jak se narodí. Proto se snažím nepodléhat prvním dojmům a příliš jednoduchým vysvětlením. A zjednodušování a chladné logice darwinismu. Nemocní lidí nepatří do ústavů, lidé s postižením mohou žít šťastný život, všichni uprchlíci nejsou muslimové a všichni muslimové nejsou teroristi. Zvířata si zaslouží důstojné podmínky života.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

My můžeme za to, jaký svět ponecháváme svým potomkům. Není možné lámat hůl nad dosavadními chybami a rozhodně nemůžeme odkládat palčivá témata jenom proto, že se nám aktuálně ekonomicky nehodí do debaty. Teď a tady je důležité dělat správná rozhodnutí, protože odkládání každý problém prohlubuje.

  • Recyklujte. (Chcete po sobě zanechat planetu plnou odpadu?)
  • Kupujte méně a snažte si vypomáhat svépomocí (Konzum otupuje charakter).
  • Nekupujte výrobky s palmovým olejem, protože ohromné vypalování pralesů má kromě mrtvých orangutanů, jakoby to nebylo málo!, na svědomí také ubývání významné světové zeleně (My ještě dýchat budeme, ale naše děti?).
  • Zkuste se zasadit o to, jak je využívána půda ve vašem okolí. Snažte se zamezit zastavování zeleně, nahrazování polí s plodinami poly řepkovými.
  • Nenechte se všude snímat kamerami. Snažte se najít správný balanc mezi bezpečím a soukromím (a kdo neví, měl by si toho Orwella přečíst).
  • Choďte k volbám a rozhodujte se podle svého nejlepšího svědomí (Z vašich rozhodnutí budou žít vaše děti)
  • a tak dále a tak dále…

Jaký je váš názor? Co je důležité pro vás?

Doufám, že jsem vás od dalšího čtení mého blogu neodradila:) Slibuji, že většina příspěvků bude o něco méně hloubavá a mnohem více zábavná :))